kirkevandring tilpasset våre små- barna koser seg og blir så godt tatt imot på sine premiss.