Årsplan 2020 Knærten

Foreldre inviteres til førstehjelp rettet mot småbarn hver mai mnd, dette holdes i Oppsal samfunnshus.